Povrat prodaje

Povrat prodaje je roba koju kupac pošalje prodavaču, obično iz jednog od sljedećih razloga:

  • Otpremljena višak količine

  • Naručena višak količine

  • Roba s nedostatkom

  • Roba otpremljena prekasno

  • Specifikacije proizvoda su netočne

  • Otpremljeni su pogrešni predmeti

Prodavatelj taj povrat evidentira kao terećenje računa za povraćaj prodaje i kredit na račun potraživanja; ukupan iznos povrata prodaje na ovom računu odbitak je od prijavljenog iznosa bruto prodaje u određenom razdoblju, što daje neto broj prodaje. Kredit na računu potraživanja smanjuje iznos nepodmirenih potraživanja.

Račun povrata prodaje kontra račun je.

Prodavač može pažljivije kontrolirati iznos povrata prodaje zahtijevajući broj autorizacije povrata prodaje prije nego što će njegov odjel za primanje prihvatiti povrat. U suprotnom će neki kupci nekažnjeno vratiti robu od koje neka može biti oštećena i koja se stoga ne može ponovno prodati.

Moguće je da povrat prodaje neće biti odobren kasnije od razdoblja u kojem je prvotna transakcija prodaje dovršena. Ako je tako, ostvarit će se prekomjerni iznos prihoda priznat u izvornom izvještajnom razdoblju, s tim da će se nadoknađujuće smanjenje prodaje pojaviti u kasnijem izvještajnom razdoblju. To precjenjuje dobit u prvom razdoblju, a podcjenjuje dobit u kasnijem razdoblju.