Kako izračunati trošak kamata

Trošak kamata je trošak sredstava koja su posuđena zajmoprimcu. Da biste izračunali trošak kamata, slijedite ove korake:

  1. Odredite iznos nepodmirene glavnice po zajmu tijekom razdoblja mjerenja.

  2. Odredite godišnju kamatnu stopu koja je navedena u dokumentima o zajmu.

  3. Odredite vremensko razdoblje tijekom kojeg se izračunavaju troškovi kamata.

  4. Koristite formulu kamate da biste došli do troška kamata. Formula je:

Glavnica x Kamatna stopa x Vremensko razdoblje = Trošak kamate

Primjerice, tvrtka je posudila 85 000 USD po kamatnoj stopi od 6,5%. Kontrolor izdaje financijske izvještaje svako tromjesečje i želi znati iznos troškova kamata za protekla tri mjeseca. Izračun je:

85.000 USD glavnica x .065 Kamatna stopa x .25 Vremensko razdoblje

= 1.381,25 USD trošak kamata

Jednom izračunati, zajmoprimac trošak kamata obično evidentira kao obračunatu obvezu. Unos je terećenje rashoda za kamate (račun troškova) i priznavanje nastalih obveza (račun obveza). Kada zajmodavac na kraju pošalje fakturu za trošak, kredit se prebacuje na račun računa s obvezama, koji je drugi račun obveze. Kada se plaćaju kamate, račun za obveze tereti se za izbacivanje iznosa, a gotovinski račun se knjiži kao dokaz da su sredstva potrošena.