Troškovi proizvedene robe prema rasporedu

Raspored troškova proizvedene robe koristi se za izračun troškova svih predmeta proizvedenih tijekom izvještajnog razdoblja. Ukupni iznos izveden iz ovog rasporeda zatim se koristi za izračun troškova prodane robe za izvještajno razdoblje. Sljedeće se stavke retka obično nalaze u rasporedu:

Početni inventar sirovina

+ Troškovi kupljenih sirovina

- Završetak bilance zaliha sirovina

= Korištene sirovine

+ Izravni troškovi rada

+ Režijski troškovi proizvodnje

= Ukupni proizvodni trošak

+/- Promjena u zalihama u radu

= Trošak proizvedene robe

Te se informacije zatim koriste za utvrđivanje troškova prodane robe uz sljedeći dodatni izračun:

Početak zaliha gotove robe

+ Trošak proizvedene robe

- Završetak zaliha gotove robe

= Trošak prodane robe

Trošak prodane robe tada se pojavljuje u računu dobiti i gubitka izvještajnog subjekta, gdje se oduzima od prodaje kako bi se utvrdila bruto marža. Ovaj se izračun može izbjeći kada poduzeće koristi standardne troškove. Ako je to slučaj, standardni trošak svake prodane jedinice agregira se da bi se dobio trošak prodane robe.