Kako izračunati knjigovodstvenu vrijednost obveznice

Knjigovodstvena vrijednost obveznice je onaj iznos naveden u bilanci subjekta izdavanja. Knjigovodstvena vrijednost je kombinirani ukupni nominalni iznos obveznice i svi neamortizirani popusti ili premije. Popust od nominalne vrijednosti obveznice nastaje kada investitori žele zaraditi veću kamatnu stopu od stope koju obveznica plaća, pa plaćaju manje od nominalne vrijednosti obveznice. Suprotno tome, premija na nominalnu vrijednost obveznice događa se kada je kamatna stopa koju obveznica plaća veća od tržišne, pa su ulagači spremni platiti više od nominalne vrijednosti. Gotovo uvijek postoji popust ili premija povezana s obveznicom, jer kamatne stope kontinuirano variraju. Ovi se popusti postupno amortiziraju tijekom vijeka obveznice, tako da je do datuma dospijeća obveznice njena nominalna vrijednost jednaka njenoj knjigovodstvenoj vrijednosti.

Kada postoji popust od nominalne vrijednosti obveznice, preostali neamortizirani popust oduzima se od nominalne vrijednosti da bi se postigla knjigovodstvena vrijednost. Kada postoji premija na knjigovodstvenu vrijednost, preostala neamortizirana premija dodaje se nominalnoj vrijednosti obveznice da bi se postigla knjigovodstvena vrijednost.

Slični pojmovi

Knjigovodstvena vrijednost obveznice poznata je i kao knjigovodstvena vrijednost.