Vanjska revizija

Vanjska revizija je ispitivanje koje provodi neovisni računovođa. Ova vrsta revizije najčešće je namijenjena rezultiranju ovjerom financijskih izvještaja subjekta. Ovu potvrdu zahtijevaju određeni investitori i zajmodavci te sva javna poduzeća.

Ciljevi vanjske revizije su utvrditi:

  • Točnost i cjelovitost računovodstvenih evidencija klijenta;

  • Jesu li računovodstvene evidencije klijenta pripremljene u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom; i

  • Prikazuju li financijski izvještaji klijenta pošteno njegove rezultate i financijski položaj.

Postoje i druge vrste vanjskih revizija koje mogu biti usmjerene na određena pitanja koja se odnose na računovodstvene evidencije klijenta, poput pregleda koji traži postojanje prijevare.