Režijska stopa za cijelu biljku

Opća stopa za cijelu fabriku jedinstvena je režijska stopa koju poduzeće koristi za alokaciju svih svojih proizvodnih općih troškova na proizvode ili predmete troškova. Najčešće se koristi u manjim subjektima s jednostavnom strukturom troškova. Korištenje režijske stope za cijelu biljku prihvatljivo je u sljedećim okolnostima:

  • Ukupni iznos općih troškova koji se dodjeljuju toliko je mali da je upotreba višestrukih stopa raspodjele za postizanje veće razine točnosti dodjele nepotrebna;

  • Usluge koje pružaju različiti odjeli poduzeća relativno su slične (rijetkost); ili

  • Upotrijebljena pojedinačna baza raspodjele prihvatljiva je za raspodjelu svih režijskih troškova.

Suprotno tome, pojedinačna režijska stopa po cijelom pogonu nije prihvatljiva ako tvrtka ima veliku količinu općih troškova za dodjelu, usluge koje pružaju različiti odjeli jako su diferencirane ili je očito da bi se trebao koristiti niz različitih osnova za raspodjelu.

U stvarnosti, tipična tvrtka izbjegava korištenje jedinstvene režijske stope za cijelo postrojenje i umjesto toga koristi mali broj skupova troškova koji su zasebno dodijeljeni različitim režijskim cijenama. To poboljšava točnost raspodjele troškova, ali povećava vrijeme potrebno za zatvaranje knjiga. Dakle, postoji kompromis između većeg računovodstvenog napora za praćenje i raspodjele višestrukih grupa troškova i povećane točnosti financijskih izvještaja povezanih s tim dodatnim naporima.