Sadašnja vrijednost 1 tablice

Sadašnja vrijednost 1 tablice prikazuje diskontne stope sadašnje vrijednosti koje se koriste za različite kombinacije kamatnih stopa i vremenskih razdoblja. Diskontna stopa odabrana iz ove tablice se zatim pomnoži s novčanim iznosom koji će se primiti na budući datum da bi se postigla njegova sadašnja vrijednost. Kamatna stopa odabrana u tablici može se temeljiti na trenutnom iznosu koji ulagač ostvaruje iz drugih ulaganja, korporativnim troškovima kapitala ili nekom drugom mjerom.

Dakle, ako očekujete da ćete na kraju četiri godine primiti uplatu od 10.000 USD i upotrijebite diskontnu stopu od 8%, tada bi faktor bio 0,7350 (kao što je navedeno u donjoj tablici u presjeku stupca "8%" i "n" redak "4". Zatim biste pomnožili faktor 0,7350 s 10 000 USD da biste dobili sadašnju vrijednost 7 350 USD.

Sljedeća se prikazuje sadašnja vrijednost 1 tablice koja koristi standardni set kamatnih stopa i vremenskih razdoblja.

Sadašnja vrijednost 1 tablice