Osnova za obračunsko razdoblje

Osnova nastanka razgraničenja je metoda evidentiranja knjigovodstvenih transakcija za prihod kada su ostvareni i troškovi kada su nastali. Osnova za obračunsko razdoblje zahtijeva upotrebu ispravki za povrate od prodaje, loših dugova i zastarjelosti zaliha, koji su unaprijed za takve stavke koje se stvarno događaju. Primjer knjigovodstvenog razgraničenja je bilježenje prihoda čim se kupcu izda povezani račun.

Ključna prednost razgraničenja je u tome što usklađuje prihode s povezanim troškovima, tako da se cjelokupni učinak poslovne transakcije može vidjeti unutar jednog izvještajnog razdoblja.

Revizori će ovjeravati financijske izvještaje samo ako su pripremljeni na osnovi računovodstvenog razgraničenja.

Alternativni način evidentiranja računovodstvenih transakcija je novčana osnova.