Omjer obrtnog kapitala

Omjer obrtnog kapitala mjera je likvidnosti koja otkriva može li poduzeće platiti svoje obveze. Omjer je relativni udio tekuće imovine entiteta u odnosu na njegove tekuće obveze i pokazuje sposobnost poduzeća da tekuće obveze plaća svojom tekućom imovinom. Omjer obrtnog kapitala manji od 1,0 snažan je pokazatelj da će u budućnosti biti problema s likvidnošću, dok se omjer u blizini 2,0 smatra dobrom kratkoročnom likvidnošću.

Da biste izračunali omjer obrtnog kapitala, podijelite svu tekuću imovinu sa svim kratkoročnim obvezama. Formula je:

Kratkotrajna imovina ÷ Kratkoročne obveze = omjer obrtnog kapitala

Primjer omjera obrtnog kapitala

Potencijalnog kupca zanima trenutačno financijsko stanje trgovačkog lanca Beemer Designs, koji prodaje dodatne proizvode za automobile BMW. U posljednje tri godine dobiva sljedeće podatke o tvrtki: