Količina prodanog

Opseg prodaje je broj prodanih jedinica u izvještajnom razdoblju. Ovu brojku prate investitori kako bi vidjeli proširuje li se poduzeće ili se ugovara. Unutar tvrtke, opseg prodaje može se pratiti na razini proizvoda, linije proizvoda, kupca, podružnice ili prodajne regije. Te se informacije mogu koristiti za izmjenu ulaganja usmjerenih na bilo koje od ovih područja.

Tvrtka također može nadgledati svoj iznos raspodjele troškova, što je broj jedinica koje mora prodati da bi zaradio nultu dobit. Koncept je koristan kad se prodaja ugovara, tako da uprava može odrediti kada bi trebala provesti smanjenje troškova. To može biti teško primijeniti kad postoji mnogo različitih proizvoda, a posebno kada svaki proizvod ima različitu maržu doprinosa.

Koncept opsega prodaje može se primijeniti i na usluge. Na primjer, opseg prodaje konzultantske tvrtke može se smatrati ukupnim brojem uračunatih sati u mjesecu.