Razlika između izravnih i neizravnih troškova

Bitna razlika između izravnih troškova i neizravnih troškova je u tome što se samo izravni troškovi mogu pratiti do određenih predmeta troškova. Troškovni objekt je nešto za što se sastavlja trošak, kao što je proizvod, usluga, kupac, projekt ili aktivnost. Ti se troškovi obično klasificiraju kao izravni ili neizravni troškovi samo ako se odnose na proizvodne aktivnosti, a ne na administrativne aktivnosti (koje se smatraju troškovima razdoblja).

Koncept je presudan pri određivanju troškova određenog proizvoda ili aktivnosti, jer se izravni troškovi uvijek koriste za sastavljanje troškova nečega, dok se neizravni troškovi ne mogu dodijeliti takvoj analizi troškova. Može biti preteško izvesti isplativu metodologiju za dodjelu neizravnih troškova; rezultat je da se mnogi od tih troškova smatraju dijelom općih troškova poslovanja ili općih troškova proizvodnje, koji će postojati čak i ako određeni proizvod nije stvoren ili se aktivnost ne dogodi.

Primjeri izravnih troškova su izravna radna snaga, izravni materijali, provizije, komadne nadnice i proizvodne zalihe. Primjeri neizravnih troškova su plaće za nadzor proizvodnje, troškovi kontrole kvalitete, osiguranje i amortizacija.

Izravni troškovi obično su promjenjivi troškovi, dok će neizravni troškovi vjerojatnije biti fiksni troškovi ili troškovi razdoblja.