FIFO naspram LIFO računovodstva

FIFO i LIFO su metode raspoređivanja troškova koje se koriste za vrednovanje troškova prodane robe i završnog zaliha. FIFO je skraćenica izraza "prvi ulaz, prvi izlaz" i znači da se za robu koja je prvi dodana u zalihu pretpostavlja da je prva roba uklonjena iz zaliha na prodaju. LIFO je skraćenica izraza "zadnji ulaz, prvi izlaz" i znači da se pretpostavlja da je roba koja je posljednja dodana u zalihu prva roba uklonjena iz zaliha na prodaju.

Zašto koristiti jednu metodu u odnosu na drugu? Evo nekoliko razmatranja koja uzimaju u obzir područja računovodstva, protoka materijala i financijske analize: