Svrha revizije

Svrha revizije je da neovisna treća strana ispita financijske izvještaje subjekta. Ovo ispitivanje objektivna je ocjena izvještaja koja rezultira revizijskim mišljenjem o tome jesu li izvještaji predstavljeni pošteno i u skladu s primjenjivim računovodstvenim okvirom (kao što su GAAP ili MSFI). Ovo mišljenje uvelike povećava vjerodostojnost financijskih izvještaja kod korisnika, poput zajmodavaca, vjerovnika i investitora. Na temelju ovog mišljenja, vjerojatnije je da će korisnici financijskih izvještaja dati kredit i financiranje poduzeću, što bi moglo rezultirati smanjenim troškovima kapitala za subjekt.