Računovodstvena izvješća

Računovodstveni izvještaji su zbirke financijskih informacija koje su izvedene iz računovodstvenih evidencija poduzeća. To mogu biti kratka, prilagođena izvješća koja su namijenjena za određene svrhe, poput detaljne analize prodaje po regijama ili profitabilnosti određene linije proizvoda. Češće se računovodstveni izvještaji smatraju jednakim financijskim izvještajima. Te izjave uključuju sljedeća izvješća:

  • Izvještaj o dobiti . Navodi da je prodaja ostvarena tijekom razdoblja, umanjena za troškove, došla do dobiti ili gubitka. Ovo je najčešće korišteno računovodstveno izvješće, jer se koristi za procjenu uspješnosti poslovanja.

  • Bilans stanja . Prikazuje završna stanja imovine, obveza i kapitala na datum bilance. Koristi se za procjenu likvidnosti i financijskih rezervi poduzeća.

  • Izvještaj o novčanim tokovima . Prikazuje izvore i upotrebu novca koji se odnosi na poslovanje, financiranje i ulaganja. Može biti najtočniji izvor informacija u vezi sa sposobnošću subjekta da stvara novac.

Uz financijske izvještaje mogu biti priloženi brojni obznani u obliku fusnota. To je vjerojatnije da će slučaj biti kada su financijski izvještaji revidirani.