Neizravna metoda izvještaja o novčanom tijeku

Neizravna metoda za pripremu izvještaja o novčanim tokovima uključuje usklađivanje neto dobiti s promjenama na bilančnim računima kako bi se došlo do iznosa gotovine generirane operativnim aktivnostima. Izvještaj o novčanim tokovima jedna je od komponenti skupa financijskih izvještaja tvrtke, a koristi se za otkrivanje izvora i upotrebe novca od strane poduzeća. Prikazuje informacije o gotovini generiranoj poslovanjem i učincima različitih promjena u bilanci na novčano stanje tvrtke.

Format neizravne metode pojavljuje se u sljedećem primjeru. U formatu prezentacije novčani tijekovi podijeljeni su u sljedeće opće klasifikacije:

  • Novčani tijekovi iz poslovnih aktivnosti

  • Novčani tijekovi od investicijskih aktivnosti

  • Novčani tijekovi od financiranja

Neizravna metoda prezentacije vrlo je popularna, jer se za nju potrebne informacije relativno lako mogu prikupiti s računa koje poduzeće obično održava na svom kontnom planu. Tijela koja uspostavljaju standarde manje favoriziraju neizravnu metodu, jer ona ne daje jasan uvid u to kako novac prolazi kroz posao. Alternativna metoda izvještavanja je izravna metoda.

Primjer neizravne metode izvještaja o novčanim tokovima

Na primjer, Lowry Locomotion izrađuje sljedeći izvještaj o novčanim tokovima pomoću neizravne metode:

Lowry Locomotion

Izvještaj o novčanim tokovima

za godinu koja je završila 12 / 31x1