Kompenzacijska ravnoteža

Nadoknadivo stanje minimalno je stanje na bankovnom računu koje se dužnik obveže održavati kod zajmodavca. Svrha ove bilance je smanjiti troškove posudbe zajmodavca, jer zajmodavac može uložiti novac koji se nalazi na kompenzacijskom bankovnom računu i zadržati dio ili sav prihod. Zajmoprimac također može imati koristi od odobrenja nešto niže kamatne stope. Međutim, dužnik također plaća kamate na neto saldo kredita koji je manji od iznosa kredita, pa je efektivna kamatna stopa za cjelokupni aranžman veća.

Na primjer, korporacija ima kreditnu liniju s bankom u iznosu od 5 milijuna dolara. Ugovor o zajmu navodi da će korporacija održavati kompenzacijski saldo na računu u banci od najmanje 250 000 USD. Kada se dvije strane aranžmana netiraju, zajam zapravo iznosi 4.750.000 USD.