Definicija financijskog izvještavanja

Financijsko izvještavanje su financijski rezultati organizacije koji su objavljeni njezinim dionicima i javnosti. Ovo izvještavanje ključna je funkcija kontrolora kojemu može pomoći službenik za odnose s investitorima ako je organizacija u javnom vlasništvu. Financijsko izvještavanje obično uključuje sljedeće dokumente i knjiženja:

  • Financijski izvještaji koji uključuju račun dobiti i gubitka, bilancu stanja i izvještaj o novčanim tokovima

  • Prateće objave u fusnotama, koje uključuju više detalja o određenim temama, kako je propisano odgovarajućim računovodstvenim okvirom

  • Sve financijske podatke koje tvrtka odluči objaviti o sebi na svojoj web stranici

  • Godišnja izvješća izdana dioničarima

  • Bilo koji prospekt koji se potencijalnim investitorima izdaje u vezi s izdavanjem vrijednosnih papira od strane organizacije

Ako je posao u javnom vlasništvu, financijsko izvještavanje uključuje i sljedeće (uz prethodne stavke):

  • Tromjesečni obrazac 10-Q i godišnji obrazac 10-K, koji se podnose Komisiji za vrijednosne papire

  • Godišnje izvješće koje se izdaje dioničarima, što bi mogla biti skraćena verzija koja se naziva izvješćem o pregledu

  • Priopćenja za javnost koja sadrže financijske informacije o tvrtki

  • Pozivi za zaradu, tijekom kojih uprava raspravlja o financijskim rezultatima tvrtke i drugim pitanjima

Financijsko izvještavanje može podlijegati zahtjevima primjenjivog računovodstvenog okvira, kao što su GAAP ili MSFI.