Razlika između prometa i dobiti

Promet je neto prodaja koju generira poduzeće, dok je dobit rezidualna zarada poduzeća nakon što su svi troškovi naplaćeni od neto prodaje. Stoga su promet i dobit u osnovi početne i završne točke bilansa uspjeha - vrhunski prihodi i donji rezultati.

Postoje neke varijacije upravo opisanih pojmova. Promet se također može odnositi na iznos imovine ili obveza kroz koje poduzeće kruži u usporedbi s razinom prodaje koju generira. Na primjer, poduzeće koje ima promet zaliha od četiri mora prodati sav svoj zalihe četiri puta godišnje kako bi generiralo godišnji obujam prodaje. Ove su informacije korisne za određivanje koliko dobro poduzeće upravlja svojom imovinom i obvezama. Ako poduzeće može povećati svoj promet, teoretski može ostvariti veći profit, jer može financirati operacije s manje duga, smanjujući time troškove kamata.

Pojam "dobit" može se odnositi na bruto dobit, a ne na neto dobit. Izračun bruto dobiti ne uključuje prodajne, opće i administrativne troškove, pa je tako manje otkrivajući od neto dobiti. Međutim, kada se prati na liniji trenda, to može dati korisnu perspektivu o sposobnosti tvrtke da dugoročno održi svoje cjenovne bodove i troškove proizvodnje. Mala je veza između prometa i bruto dobiti.