Pojavljuje li se trošak u bilanci?

Kada se trošak evidentira, najočitije se pojavljuje unutar stavke u računu dobiti i gubitka. Račun dobiti i gubitka prikazuje financijske rezultate poslovanja za određeno vremensko razdoblje. Trošak se neizravno pojavljuje u bilanci, gdje će se stavka zadržane dobiti unutar dijela kapitala u bilanci uvijek smanjivati ​​za isti iznos kao i trošak.

Uz to, ili će se imovinska strana bilance smanjiti ili će se obvezna strana povećati za iznos rashoda, čime će bilanca biti uravnotežena. Evo primjera gdje se mogu dogoditi promjene:

  • Imovina . Gotovina opada ako ste stavku troškova platili u gotovini, ili zalihe odbijaju ako ste otpisali dio zaliha.

  • Računi imovine imovine . Akumulirani konto amortizacije povećava se ako ste stvorili trošak amortizacije.

  • Obveze . Uknjiženi troškovi povećavaju se ako ste stvorili obračun troškova ili se uvećavaju obveze ako ste evidentirali račun dobavljača koji još nije plaćen.

Ukratko, troškovi se pojavljuju izravno u računu dobiti i gubitka, a neizravno u bilanci. Korisno je uvijek čitati i račun dobiti i gubitka i bilancu poduzeća, kako bi se mogao vidjeti puni učinak rashoda.