Zašto akumulirana amortizacija ima saldo kredita u bilanci?

Akumulirana amortizacija ima kreditno stanje, jer agregira iznos troškova amortizacije koji se tereti za dugotrajnu imovinu. Ovaj je račun uparen s stavkom retka dugotrajne imovine u bilanci, tako da kombinirani ukupan iznos dva računa otkriva preostalu knjigovodstvenu vrijednost dugotrajne imovine. S vremenom će se iznos akumulirane amortizacije povećavati kako se na osnovnu imovinu naplaćuje veća amortizacija, što rezultira još nižom preostalom knjigovodstvenom vrijednošću.

Budući da dugotrajna imovina ima saldo zaduženja u bilanci, akumulirana amortizacija mora imati kreditni saldo, kako bi se ispravno nadoknadila osnovna sredstva. Dakle, akumulirana amortizacija pojavljuje se kao negativna brojka unutar odjeljka dugotrajne imovine bilance, neposredno ispod stavke dugotrajne imovine.

Akumulirana amortizacija koristi se umjesto izravnog smanjenja računa dugotrajne imovine, tako da čitatelji financijskih izvještaja mogu vidjeti da u knjigama ima dugotrajne imovine i izvorni iznos ovog ulaganja. Inače, samo predstavljanje neto knjigovodstvene vrijednosti moglo bi zavarati čitatelje da vjeruju da poduzeće nikada nije uložilo znatne iznose u osnovna sredstva.

Akumulirana amortizacija u početku se evidentira kao kreditno stanje kada se evidentiraju troškovi amortizacije. Trošak amortizacije je terećenje (jer je to trošak), a prijeboj je kredit na računu akumulirane amortizacije (koji je kontra račun).