Poduzetnički fond

Poduzetnički fond samohrani se državni fond koji javnosti prodaje robu i usluge uz naknadu. Primjerice, državno postrojenje za proizvodnju električne energije daje električnu energiju lokalnim vlasnicima kuća u zamjenu za naknadu. Poduzetnički fond koristi isti računovodstveni okvir koji slijede subjekti u privatnom sektoru, kao što su GAAP ili MSFI.