Ugrađeni derivat

Ugrađeni izvedenica dio je financijskog instrumenta koji također uključuje nederivativni glavni ugovor. Ugrađeni izvedenica zahtijeva da se neki dio novčanih tokova ugovora modificira u odnosu na promjene u varijabli, poput kamatne stope, cijene robe, kreditnog rejtinga ili deviznog tečaja. Ako je izvedenica ugovorno prenosiva odvojeno od ugovora, onda to nije ugrađeni izvedenica.