Ulazni trošak

Ulazni trošak skup je troškova nastalih stvaranjem proizvoda ili usluge. Primjeri tih troškova su izravni materijali, izravna radna snaga i režijski troškovi. Svi ostali troškovi nastali u poslovanju povezani su s općim i administrativnim djelatnostima.