Razlika između računa i izvoda

Postoji nekoliko ključnih razlika između računa i izvoda. Račun dokumentira određenu prodajnu transakciju u kojoj su kupcu pružene robe ili usluge, dok se u izvodu navode sve fakture koje kupac još nije platio. To rezultira sljedećim razlikama:

  • Namjera računa je naplata kupca za određenu prodaju, dok je izvod više općenita obavijest o neplaćanju.

  • Račun pruža detaljnije informacije o određenoj prodaji, kao što su opis predmeta, cijena artikla, troškovi poštarine i porezi na promet, dok izvod pruža samo ukupni iznos za svaku fakturu.

  • Računi se izdaju kad god je prodaja dovršena, dok se izvodi izdaju samo u određenim intervalima, na primjer na kraju mjeseca.

  • Kupac evidentira plativo po primanju računa, ali uopće ne bilježi nikakvu računovodstvenu transakciju po primitku izvoda, jer je izvod samo informativne naravi.

Može biti nerazumno tretirati izvod kao račun i platiti stavke navedene na izvodu, jer je moguće da je kupac te stavke već platio, ali plaćanje još nije odraženo u računovodstvenom sustavu prodavatelja. Bolja alternativa za kupca je postavljanje upita o bilo kojim računima koji su navedeni na izvodu i dobivanje detaljnijih podataka prije plaćanja.

Može doći do zabune između fakture i uvjeta izvoda kada imate posla s davateljima kreditnih kartica, jer oni izdaju "izvod" koji je zapravo račun.