Razlika između potraživanja i potraživanja

Potraživanja su iznosi koje duguju kupci tvrtki, dok su dugovanja iznosi koje tvrtka duguje dobavljačima. Iznosi potraživanja i obveza rutinski se uspoređuju kao dio analize likvidnosti kako bi se utvrdilo ima li dovoljno sredstava koja dolaze iz potraživanja za plaćanje neizmirenih obveza. Ova se usporedba najčešće vrši s trenutnim omjerom, mada se može koristiti i brzi omjer. Ostale razlike između potraživanja i potraživanja su kako slijedi:

  • Potraživanja su klasificirana kao kratkotrajna imovina, dok su obveze klasificirana kao tekuća obveza.

  • Potraživanja se mogu nadoknaditi ispravkom vrijednosti za sumnjive račune, dok potraživanja nemaju takav prijeboj.

  • Potraživanja obično uključuju samo jedan račun potraživanja od kupaca i račun potraživanja koji nisu za trgovinu, dok se potraživanja mogu sastojati od mnogo više računa, uključujući obveze prema dobavljačima, porez na promet, porez na dohodak i kamate.

Mnogo obveza je potrebno kako bi se stvorili proizvodi za prodaju, što bi moglo rezultirati potraživanjima. Na primjer, distributer može kupiti perilicu rublja od proizvođača, što stvara račun koji se plaća proizvođaču. Zatim distributer proda perilicu rublja kupcu na kredit, što rezultira potraživanjem kupca. Stoga su potraživanja obično potrebna da bi se stvorila potraživanja.