Početni inventar

Početni inventar je evidentirani trošak zaliha u računovodstvenim evidencijama poduzeća na početku obračunskog razdoblja. Početni inventar je evidentirani trošak zaliha na kraju neposredno prethodećeg obračunskog razdoblja, koji se zatim prenosi na početak sljedećeg obračunskog razdoblja.

Početni inventar je račun imovine i klasificiran je kao tekuća imovina. Tehnički se ne pojavljuje u bilanci, budući da bilanca nastaje određenog datuma, što je obično kraj obračunskog razdoblja, pa se tako i završni saldo zaliha pojavljuje u bilanci. Međutim, kako je upravo rečeno, počevši popis je isti kao i završava inventar iz prethodnom obračunskom razdoblju, tako da se pojavljuje u bilanci kao završava inventara u prethodnom razdoblju.

Primarna upotreba početnog inventara služi kao početna točka izračuna troškova prodane robe za obračunsko razdoblje, za koje je izračun:

Početni inventar + Kupnje tijekom razdoblja - Završni inventar = Trošak prodane robe

Sekundarna upotreba početnih zaliha je za izračun prosječne zalihe, koja se koristi u nazivniku brojnih mjerenja uspješnosti, poput formule prometa zaliha. Ova mjerenja mogu koristiti samo završnu brojku zaliha, ali upotreba početne i završne zalihe zaliha za dobivanje prosječne vrijednosti zalihe za obračunsko razdoblje nastoji generirati efekt zaglađivanja koji se suprotstavlja neobično visokoj ili niskoj vrijednosti zalihe.