Neoperativni trošak

Neoperativni trošak je trošak koji ima organizacija koji se ne odnosi na njezinu glavnu djelatnost. Ti se troškovi obično iskazuju u računu dobiti i gubitka nakon rezultata kontinuiranog poslovanja. Kada se analiziraju rezultati poslovanja, te se troškove mogu oduzeti od prihoda kako bi se procijenila maksimalna potencijalna zarada tvrtke. Primjeri neoperativnih troškova su:

  • Trošak kamata

  • Trošak izvedenica

  • Trošak namirenja tužbe

  • Gubitak zbog raspolaganja imovinom

  • Zastarjeli troškovi zaliha

  • Trošak restrukturiranja