Smatraju li se dividende troškom?

Dividende se ne smatraju izdacima. Iz tog razloga, dividende se nikada ne pojavljuju u računu dobiti i gubitka izdavatelja kao trošak. Umjesto toga, dividende se smatraju raspodjelom kapitala poduzeća. Kao takve, dividende se oduzimaju od dijela kapitala bilance, a oduzimaju se i od stavke novčanih bilanci, što rezultira ukupnim smanjenjem veličine bilance. Ako su dividende objavljene, ali još nisu izdane, tada se u bilanci iskazuju kao tekuća obveza. Dividende koje su isplaćene u izvještajnom razdoblju također su navedene u odjeljku financiranja izvještaja o novčanim tokovima kao novčani odljev.

Ako se umjesto gotovine izda dionička dividenda, to predstavlja preraspodjelu sredstava između računa dodatnog uplaćenog kapitala i zadržane dobiti. Ovo je jednostavno preslagivanje iznosa unutar dijela kapitala u bilanci. Stoga se dioničke dividende također ne smatraju troškom.