Inventar robe

Popis robe je roba koju je nabavio distributer, veletrgovac ili trgovac na malo od dobavljača, s namjerom prodaje robe trećim stranama. To može biti najveća pojedinačna imovina u bilanci nekih vrsta poduzeća. Ako se ta roba proda tijekom obračunskog razdoblja, tada se njezin trošak tereti troškom prodane robe i prikazuje se kao trošak u računu dobiti i gubitka u razdoblju kada se prodaja dogodila. Ako se ta roba ne proda tijekom obračunskog razdoblja, tada se njezin trošak evidentira kao tekuća imovina i prikazuje se u bilanci sve dok se ne proda.

Ako tržišna vrijednost zaliha robe padne ispod zabilježenog troška, ​​tada morate smanjiti zabilježeni trošak na njegovu tržišnu vrijednost i naplatiti razliku na trošak, pod nižim troškovima ili tržišnim pravilom.

Popis robe može se nalaziti u tri područja: u tranzitu od dobavljača (pod uvjetima pošiljke FOB), u skladištima tvrtke ili na pošiljkama na mjestima u vlasništvu trećih strana. Kada sastavljate ukupne troškove zaliha za evidentiranje na kraju mjeseca u računovodstvene evidencije tvrtke, morate uključiti svu robu na sva tri mjesta. To je najjednostavnije sa sustavom vječne zalihe, koji održava ažurne bilance svih jediničnih količina. Manje pouzdana metoda je sustav periodičnog popisa, prema kojem je za provjeru raspoloživih količina potrebno fizičko brojanje na kraju razdoblja.