Financijski izvještaji neprofitnih organizacija

Neprofitni subjekt izdaje nešto drugačiji skup financijskih izvještaja od izvještaja koje je izradio profitni subjekt. Jedna od izjava posve je jedinstvena za neprofitne organizacije. Financijski izvještaji koje je izdala neprofitna organizacija su sljedeći:

  • Izvještaj o financijskom položaju . To je slično bilanci profitnog subjekta, osim što odjeljak o neto imovini zauzima mjesto dijela kapitala koji profitni subjekt koristi. Odjeljak neto imovine razvrstava neto imovinu s donatorskim ograničenjima i neto imovinu bez donatorskih ograničenja.

  • Izvještaj o aktivnostima . Ova izjava kvantificira prihode i troškove neprofitne organizacije za izvještajno razdoblje. Ti se prihodi i rashodi raščlanjuju na klasifikacije „Bez ograničenja donatora“ i „S ograničenjima donatora“ koje su ranije spomenute u izvještaju o financijskom položaju.

  • Izvještaj o novčanim tokovima . Ova izjava sadrži informacije o tijekovima gotovine u neprofitnu organizaciju i iz nje; posebno pokazuje opseg onih neprofitnih aktivnosti koje generiraju i koriste novac.

  • Izvještaj o funkcionalnim troškovima . Ova izjava pokazuje kako nastaju troškovi za svako funkcionalno područje poslovanja. Funkcionalna područja obično uključuju upravljanje i administraciju, prikupljanje sredstava i programe. Ovu izjavu ne koriste profitne organizacije.