Angažiranje ovjere

Angažiranje za ovjeru je dogovor s klijentom u kojem neovisna treća strana istražuje i izvještava o temi koju je stvorio klijent. Primjeri angažmana za ovjeru su:

  • Izvještavanje o financijskim projekcijama klijenta

  • Izvještavanje o pro forma financijskim informacijama koje je formulirao klijent

  • Izvještavanje o tome koliko dobro funkcioniraju interne kontrole u klijentskom procesu

Izvještaj koji rezultira daje korisnicima veću razinu povjerenja u pogledu predmeta angažmana.