Ograničena zadržana zarada

Ograničena zadržana dobit odnosi se na onaj iznos zadržane dobiti tvrtke koji nije dostupan dioničarima kao dividenda. Primarni razlog zbog kojeg je ograničena zadržana dobit jest taj što poduzeće kasni s isplatom dividendi koje su dospjele u prošlosti; ako je tako, iznos ograničenja podudarat će se s kumulativnim iznosom neisplaćenih dividendi. Ograničenje će tada opadati kako se isplaćuju dividende. Drugi je razlog taj što zajmodavac neće dopustiti tvrtki da isplati dividendu sve dok zajam ne bude isplaćen, čime se poboljšavaju izgledi za otplatu zajma.

Moguće je da će upravni odbor glasati za ograničavanje ostalih dijelova zadržane dobiti koji se ne odnose na kumulativne neisplaćene dividende, poput sredstava za izgradnju zgrade. Međutim, ta ograničenja možda neće biti pravno obvezujuća ako se utvrdi da se investitorima isplaćuje dividenda.

Računovodstvo ograničene zadržane dobiti treba premjestiti određeni iznos na račun ograničene zadržane dobiti, koji je još uvijek dio klastera glavnice glavne knjige. Iznos bilo koje ograničene zadržane dobiti treba navesti zasebno kao stavku u bilanci, a također treba biti naveden u objavama koje prate financijske izvještaje.

Ograničenje zadržane dobiti ne predstavlja prijenos novca; to je samo unos u dnevnik koji je zabilježen u računovodstvenim evidencijama.

Slični pojmovi

Ograničena zadržana dobit također je poznata i kao ograničeni višak.