Potvrda o obveznici

Potvrda o obveznici pravni je dokument koji opisuje zaduženost zajmoprimca i uvjete pod kojima će se to zaduženje vratiti investitoru. Subjekt koji izdaje potvrdu o obveznici naziva se izdavatelj. Ova je potvrda namijenjena i pokazivanju vlasništva ulagača nad dugom izdavatelja. Uvjeti aranžmana navedeni su na potvrdi, uključujući sljedeće:

  • Ime izdavatelja
  • Iznos koji treba vratiti investitoru (poznat kao nominalni iznos)
  • Datum otplate
  • Kamatna stopa koja se plaća na posuđena sredstva
  • Jedinstveni identifikacijski broj certifikata

Ako se obveznica prodaje s popustom, umjesto da se plaća kamata, tada se na potvrdi neće zabilježiti kamatna stopa.

Nije potrebno da izdavatelj investitorima šalje potvrde o obveznicama kada je obveznica registrirana, jer to znači da tvrtka vodi internu evidenciju o tome tko posjeduje svaku obveznicu. Ako su obveznice označene kao obveznice na donositelja, onaj tko posjeduje povezane certifikate obveznica može od izdavatelja zahtijevati plaćanje glavnice i kamata na datume navedene u certifikatima. Stoga je potrebno da investitori održavaju strogu kontrolu nad svojim certifikatima na donositeljeve obveznice.