Kratkoročne bilješke plative

Kratkoročne novčane bilješke obveze su plaćanja određene svote, uvećane za kamate, u roku od jedne godine. Ove bilješke koje se plaćaju obično se odnose na povrat pozajmljenih sredstava u kratkom roku. Koncept se također može primijeniti na plaćanje računa koje su pretvorene u kratkoročne obveznice, vjerojatno zato što kupac nije mogao platiti u roku.

Tvrtka se može odlučiti za sklapanje kratkoročnog aranžmana kada vjeruje da će kamatne stope u budućnosti opadati. Ako je to slučaj, želi platiti trenutnu višu kamatnu stopu u najkraćem mogućem razdoblju, a zatim će otplatiti novčanicu i sklopiti dugoročniji aranžman u budućnosti, kada su kamate vjerojatno niže. Alternativno, zajmodavac može dopustiti da trajanje novčanice traje manje od godinu dana samo ako nije sigurno u dužnost dužnika da dugoročno ostane financijski održiv.

Kratkoročne novčane bilješke klasificiraju se kao tekuće obveze u bilanci poduzeća, što može učiniti poslovanje manje likvidnim, jer kratkoročno dolazi do dospijeća više obveza.

Kratkoročne bilješke mogu se pregovarati. Ako je tako, imatelj takve bilješke ima pravo na isplatu iznosa navedenog u dokumentu o zajmu i prodaje to pravo prijenosom bilješke trećoj strani u zamjenu za plaćanje.