Revizijski rizik

Revizijski rizik je rizik da revizor neće otkriti pogreške ili prijevaru tijekom ispitivanja financijskih izvještaja klijenta. Revizori mogu povećati broj revizijskih postupaka kako bi smanjili razinu revizijskog rizika. Smanjenje revizijskog rizika na umjerenu razinu ključni je dio revizijske funkcije, budući da se korisnici financijskih izvještaja oslanjaju na jamstva revizora kada čitaju financijske izvještaje organizacije.

Tri su vrste revizijskog rizika:

  • Kontrolni rizik . To je rizik da klijentovi nadzorni sustavi ne otkriju ili spriječe potencijalne značajne pogrešne navode.

  • Rizik otkrivanja . To je rizik da korišteni revizijski postupci ne mogu otkriti značajne pogrešne navode.

  • Inherentni rizik . To je rizik da su financijska izvješća klijenta podložna značajnim pogrešnim prikazivanjima.