Dobavljač

Dobavljač je subjekt koji dobavlja robu i usluge drugoj organizaciji. Ovaj je entitet dio opskrbnog lanca poduzeća, koji može pružiti glavninu vrijednosti sadržane u njegovim proizvodima. Neki se dobavljači mogu čak uključiti i u poštansku dostavu, gdje robu isporučuju izravno kupcima kupca.

Dobavljač je obično proizvođač ili distributer. Distributer kupuje robu od više proizvođača i prodaje je svojim kupcima.

Slični pojmovi

Dobavljač je poznat i kao dobavljač.