Podnošljiva pogrešna izjava

Podnošljivo pogrešno prikazivanje iznos je za koji se stavka financijskog izvještaja može razlikovati od stvarnog iznosa bez utjecaja na poštenu prezentaciju cjelokupnih financijskih izvještaja. Taj koncept koriste revizori prilikom dizajniranja revizijskih postupaka za ispitivanje financijskih izvještaja klijenta. Odabrani postupci trebali bi moći locirati sve slučajeve koji prelaze podnošljivo pogrešno prikazivanje.

Podnošljiva pogrešna prikazivanja koja revizor dopušta poziv je na prosudbu, zasnovan na udjelu značajnosti planiranja za reviziju. Ako je opažena razina rizika visoka, podnošljiva pogrešna prikazivanja bit će manji postotak značajnosti planiranja, poput 10-20%. Suprotno tome, ako je opažena razina rizika niska, podnošljiva pogrešna prikazivanja mogu biti puno veći postotak značajnosti planiranja, poput 70-90%.

Moguće je da u nekoliko stavki financijskih izvještaja postoje podnošljiva pogrešna prikazivanja. Kad se kombiniraju, ova ukupna pogrešna prikazivanja mogu rezultirati značajnim pogrešnim prikazivanjem financijskih izvještaja. To je osobito vjerojatno kada se uprava bavi prijevarom s financijskim izvještajima, tako da su brojna pojedinačno podnošljiva pogrešna prikazivanja u istom smjeru, umjesto da se međusobno kompenziraju. Suprotno tome, manje je vjerojatno u odsutnosti prijevare, gdje će različita pogrešna prikazivanja biti slučajno pozitivna ili negativna, pa će se približno međusobno poništiti.