Kvaliteta zarade

Kvaliteta zarade odnosi se na udio prihoda koji se može pripisati osnovnim operativnim aktivnostima poduzeća. Stoga, ako poduzeće prijavi porast dobiti zbog poboljšane prodaje ili smanjenja troškova, kvaliteta zarade smatra se visokom. Suprotno tome, organizacija može imati zaradu niske kvalitete ako su promjene u njenoj zaradi povezane s drugim problemima, kao što su:

  • Agresivna uporaba računovodstvenih pravila

  • Eliminacija slojeva inventara LIFO

  • Inflacija

  • Prodaja imovine radi dobitka

  • Povećanje poslovnog rizika

Općenito, svaka upotreba računovodstvenih trikova za privremeno jačanje zarade smanjuje kvalitetu zarade.

Ključna karakteristika visokokvalitetne zarade je da se zarada lako ponavlja u nizu izvještajnih razdoblja, umjesto da je zarada koja se prijavljuje samo kao rezultat jednokratnog događaja. Uz to, organizacija bi trebala rutinski dostavljati detaljna izvješća o izvorima svoje zarade i svim promjenama u budućim trendovima tih izvora. Druga je karakteristika da se izvještajni subjekt bavi konzervativnom računovodstvenom praksom, tako da se svi relevantni troškovi odgovarajuće priznaju u ispravnom razdoblju, a prihodi ne umjetno napuhavaju.

Ulagači vole vidjeti visokokvalitetnu zaradu, jer se ti rezultati obično ponavljaju u budućim razdobljima i pružaju više novčanih tokova za ulagače. Stoga će subjekti koji imaju visokokvalitetnu zaradu također vjerojatnije imati visoke cijene dionica.