Otpremljena roba

Pošiljka robe je proizvod koji nije u vlasništvu stranke koja je u fizičkom posjedu. Vlasnik robe (primatelj) obično je ovlašten od strane vlasnika robe (pošiljatelj) za prodaju robe. Jednom prodani, primatelj zadržava proviziju i sav preostali prihod od prodaje prosljeđuje pošiljatelju. Ovim se aranžmanom obično koriste proizvođači koji nemaju izravan pristup distribucijskim kanalima i koji radije zadržavaju vlasništvo nad svojom robom kako bi izbjegli gubitke zbog lošeg duga. Trgovci na malo također mogu preferirati ovaj pristup kada nemaju dovoljno obrtnih sredstava za kupnju robe od proizvođača.