Dobitak od prodaje imovine

Dobitak od prodaje imovine nastaje kada se imovina proda više od knjigovodstvene vrijednosti. Knjigovodstvena vrijednost je nabavna cijena imovine, umanjena za sve naknadne troškove amortizacije i umanjenja vrijednosti. Dobitak je klasificiran kao neoperativna stavka u računu dobiti i gubitka prodajnog subjekta.

Na primjer, poduzeće kupuje stroj za 10.000 američkih dolara, a zatim bilježi 3.000 američkih dolara amortizacije, što rezultira knjigovodstvenom vrijednošću od 7.000 američkih dolara. Tada tvrtka prodaje stroj za 7.500 američkih dolara, što rezultira dobitkom od prodaje imovine od 500 američkih dolara.