Prodaja kredita

Kreditna prodaja je kupnja kupca za koju se odgađa plaćanje. Odgođena plaćanja omogućavaju kupcima da generiraju gotovinu kupljenom robom koja se zatim koristi za povrat prodavatelja. Dakle, razumno kašnjenje plaćanja omogućava kupcima da izvrše dodatne kupnje. Upotreba kredita ključni je konkurentski alat u nekim industrijama, gdje se dulji uvjeti plaćanja mogu koristiti za privlačenje dodatnih kupaca.

Loša strana prodaje kredita je rizik od gubitka lošeg duga. Također, prodavatelj mora ulagati u odjel za kredite i naplate.

Slični pojmovi

Prodaja kredita poznata je i kao prodaja na računu.