Je li amortizacija operativni trošak?

Operativni trošak je svaki trošak nastao kao dio uobičajenog poslovanja. Amortizacija predstavlja periodičnu, planiranu pretvorbu dugotrajne imovine u rashod jer se sredstvo koristi tijekom uobičajenog poslovanja. Budući da je imovina dio uobičajenog poslovanja, amortizacija se smatra operativnim troškom.

Međutim, amortizacija je jedan od rijetkih troškova za koji ne postoji povezani odlazni novčani tok. Razlog je taj što je novac potrošen tijekom stjecanja temeljne imovine; nema potrebe za trošenjem gotovine kao dijela procesa amortizacije, osim ako se troši na nadogradnju imovine. Stoga je amortizacija nenovčana komponenta operativnih troškova (kao što je slučaj i s amortizacijom).

Ako poduzeće ima velika ulaganja u osnovna sredstva, to znači da nenovčani amortizacijski dio njegovih operativnih troškova može uvelike precijeniti iznos mjesečnog odljeva gotovine koji je stvarno uzrokovan poslovanjem tvrtke.

Drugi način gledanja na situaciju je pretpostavka da se sva osnovna sredstva na kraju moraju zamijeniti, u tom slučaju amortizacija jednostavno prikriva velik, rijedak novčani odljev da bi se platila zamjenska imovina. Iz ove perspektive postoji (eventualno) veza između odljeva novca i iznosa amortizacije koji se priznaje kao operativni trošak. Stoga se amortizacija ne bi trebala smatrati novčanom komponentom operativnih troškova u kratkom roku, već je treba smatrati takvom tijekom razdoblja dovoljno dugog da obuhvati cikluse zamjene opreme.