Neto kupnje

Neto kupnje definiraju se kao bruto iznos obavljenih kupnji, umanjeni za odbitke za popuste na kupnju, povrate i naknade. Iznos neto kupnji može biti znatno niži od iznosa bruto kupnji; ova se razlika može koristiti za mjerenje učinkovitosti nabavne službe u postizanju sniženja cijena.