Zaštita novčanog toka

Zaštita novčanog toka je zaštita izloženosti varijabilnosti novčanih tijekova određene imovine ili obveze ili predviđene transakcije koja se može pripisati određenom riziku. Moguće je zaštititi rizike povezane s dijelom imovine, obveze ili predviđene transakcije, pod uvjetom da se može mjeriti učinkovitost povezane zaštite. Obračun zaštite novčanog toka je sljedeći:

  • Predmet zaštite . Prepoznajte efektivni dio bilo koje dobiti ili gubitka u drugom sveobuhvatnom prihodu i prepoznajte nedjelotvorni dio bilo koje dobiti ili gubitka u dobiti.

  • Stavka zaštićena . U početku priznajte efektivni dio bilo koje dobiti ili gubitka u drugom sveobuhvatnom prihodu. Reklasificirajte ove dobitke ili gubitke u zaradu kada predviđena transakcija utječe na zaradu.

Ključno pitanje kod zaštite od novčanog toka je kada treba priznati dobitak ili gubitak u dobiti kada se transakcija zaštite štiti od predviđene transakcije. Te dobitke ili gubitke treba prerazvrstati iz ostalog sveobuhvatnog prihoda u zaradu kada zaštićena transakcija utječe na zaradu.

Računovodstvo zaštite novčanog toka trebalo bi odjednom prekinuti ako se dogodi bilo koja od sljedećih situacija:

  • Aranžman za zaštitu više nije učinkovit

  • Instrument zaštite istječe ili je ukinut

  • Organizacija ukida oznaku zaštite