Amortizacija popusta na obveznice koje se plaćaju

Tvrtka ili država mogu izdati obveznice kada joj je potreban dugoročni izvor novčanog financiranja. Kada organizacija izdaje obveznice, ulagači će vjerojatno platiti manje od nominalne vrijednosti obveznica kada je navedena kamatna stopa na obveznice manja od prevladavajuće tržišne kamatne stope. Na taj način investitori zarađuju veći povrat smanjenog ulaganja. U tom slučaju, izdavatelj pohranjuje iznos ovog popusta (razliku između nominalne vrijednosti i plaćenog iznosa) na račun kontra odgovornosti i amortizira iznos ove smanjene isplate tijekom trajanja obveznica, što povećava iznos koji poslovanje evidentira kao trošak kamata. Neto rezultat je ukupan priznati iznos troškova kamata tijekom vijeka trajanja obveznice koji je veći od iznosa kamata stvarno plaćenih investitorima.Priznati iznos jednak je tržišnoj kamatnoj stopi na datum prodaje obveznica. Koncept je najbolje opisati sljedećim primjerom.

Primjer amortizacije popusta na obveznice

ABC International izdaje 10.000.000 USD obveznica po kamatnoj stopi od 8%, što je nešto niže od tržišne stope u trenutku izdavanja. Sukladno tome, investitori plaćaju manje od nominalne vrijednosti obveznica, što povećava efektivnu kamatnu stopu koju primaju. Dakle, ABC ne dobiva nominalnu vrijednost od 10.000.000 USD za obveznice, već 9.900.000 USD, što je popust od nominalne vrijednosti obveznica. ABC bilježi početni prijem gotovine ovim unosom: