Definicija preuzimatelja cijena

Poduzimač cijena je tvrtka koja prodaje takve robne proizvode da mora prihvatiti prevladavajuću tržišnu cijenu za svoje proizvode. Na primjer, poljoprivrednik proizvodi pšenicu, koja je roba; poljoprivrednik može prodavati samo po prevladavajućoj tržišnoj cijeni. Kao još jedan primjer, pojedinačni ulagači smatraju se onima koji uzimaju cijene na tržištu dionica.

Situacija s onima koji uzimaju cijene najčešće se javlja kada postoji mnogo konkurenata, tako da kupcima postoji mnogo alternativa. Ta se situacija može dogoditi i kada potražnja padne unutar neke industrije, što rezultira velikim brojem proizvodnih kapaciteta koji progone premalo kupaca. U ovom su slučaju tvrtke prisiljene održavati niske cijene kako bi privukle narudžbe i popunile svoj raspoloživi kapacitet.

Obrnuto od onoga koji uzima cijenu je onaj koji stvara cijenu; ovaj entitet prodaje u tolikoj količini ili ima tako diferencirane proizvode da može odrediti cijene koje će kupci prihvatiti. Izrađivač cijena nastoji imati značajan tržišni udio.