Gdje se vlastite dionice pojavljuju u bilanci

Trezorska dionica je vlastita dionica tvrtke koju je ponovno stekla od dioničara. Kada tvrtka otkupi dionice, izdaci za ponovni otkup dionica evidentiraju se na kontu kontnog kapitala. Ovo je račun bilance koji ima prirodni saldo zaduženja. Budući da je ovaj račun vlastitih dionica klasificiran unutar dijela glavnice u bilanci (gdje svi ostali računi imaju prirodno stanje kredita), to znači da se račun smatra kontnim računom kapitala. Dakle, učinak evidentiranja transakcija trezorskih dionica je smanjenje ukupnog iznosa kapitala evidentiranog u bilanci poduzeća.

Stavka trezorskih dionica obično se postavlja na ili blizu kraja stavki unutar odjeljka glavnice, ali ne postoji službena smjernica za prezentaciju koja nalaže da se mora postaviti na to mjesto. Stoga nema razloga zašto stavka vlastite dionice ne može biti smještena bilo gdje unutar dijela kapitala u bilanci.