Dodatni uplaćeni kapital

Dodatni uplaćeni kapital je svako plaćanje od ulagača za dionice koje premašuju nominalnu vrijednost dionice. Koncept se odnosi na primanja uplata za obične dionice ili povlaštene dionice. Nominalna vrijednost obično je postavljena izuzetno nisko, pa će se većina iznosa koji ulagači plaćaju za dionice evidentirati kao dodatni uplaćeni kapital. Nominalna vrijednost obično se postavlja na 0,01 USD i otiskuje se na certifikatu o dionici. Koriste se niske nominalne vrijednosti jer mnoge vlade država nalažu da se dionice ne mogu prodavati po cijenama nižim od njihovih nominalnih vrijednosti.

Ne dolazi do promjene na računu dodatnog uplaćenog kapitala kada se dionicama tvrtke trguje na sekundarnom tržištu između investitora, jer iznosi razmijenjeni tijekom tih transakcija ne uključuju tvrtku koja je izdala dionice.

Na primjer, upravni odbor tvrtke odobrava 10.000.000 dionica običnih dionica po nominalnoj vrijednosti od 0,01 USD. Tada tvrtka prodaje 1.000.000 tih dionica po 5 dolara po komadu. Da bi evidentirala primanje gotovine, tvrtka evidentira terećenje od 5.000.000 USD na novčani račun, 10.000 USD na zajednički račun dionica i 4.990.000 USD na dodatni račun uplaćenog kapitala.

Račun dodatnog uplaćenog kapitala i račun zadržane dobiti obično sadrže najveća stanja u dijelu kapitala u bilanci.

Slični pojmovi

Dodatni uplaćeni kapital poznat je i kao uloženi kapital veći od nominalnog.