Jesu li zalihe tekuća imovina?

Oprema se obično naplaćuje na teret kada se nabavi. To je zato što su njihovi troškovi toliko niski da ne vrijedi trošiti napor da ih se dulje prati kao imovinu. Ako se donese odluka da se zalihe prate kao imovina, tada se obično klasificiraju kao tekuća imovina. Da bi se klasificirala kao tekuća imovina, mora se opravdano očekivati ​​da će se zalihe iskoristiti u sljedećih 12 mjeseci. Ako nije, tada se zalihe klasificiraju kao dugoročna imovina. Kad se zalihe klasificiraju kao imovina, obično se uključuju na zasebni račun zaliha zaliha, koji se zatim smatra dijelom skupine računa zaliha. Ako je to slučaj, zalihe se tada pojavljuju unutar stavke "zaliha" u bilanci.