Odstupanje cijena

Odstupanje cijene stvarni je jedinični trošak kupljenog predmeta, umanjen za njegov standardni trošak, pomnožen s količinom stvarnih kupljenih jedinica. Formula odstupanja cijene je:

(Stvarni nastali trošak - standardni trošak) x Stvarna količina kupljenih jedinica

= Odstupanje cijene

Ako su stvarni nastali troškovi niži od standardnih troškova, to se smatra povoljnim odstupanjem cijene. Ako su stvarni nastali troškovi veći od standardnih troškova, to se smatra nepovoljnim odstupanjem cijene. Međutim, postizanje povoljne razlike u cijeni može se postići samo kupnjom robe u velikim količinama, što može dovesti tvrtku u rizik da nikada neće koristiti neke od svojih zaliha. Suprotno tome, odjel nabave može se založiti za to da ima vrlo malo zaliha pri ruci, pa kupuje materijale u vrlo malim količinama, što obično rezultira nepovoljnim odstupanjima cijena. Dakle, operativni plan poduzeća nastoji potaknuti vrste varijacija cijena koje nastaju.

Koncept odstupanja cijene može se primijeniti na bilo koju vrstu troškova. Na primjer, postoje varijance stope rada za troškove rada, varijance nabavne cijene za materijale, varijabilne varijance opće potrošnje za varijabilne opće troškove i varijance fiksne opće potrošnje za fiksne opće troškove.